Main

Vim

VIM be pakeitimų

http://vim.wikia.com/wiki/Using_Vim_with_the_Dvorak_keyboard_layout:

I have been using Dvorak (as X keyboard map) and Vim for about two years now, without *any* adjustments (concerning Dvorak) to Vim at all, and it works great. The solution imho is to simply remember Vim commands by their name, rather than their keyboard position (e.g. I think I want to d(elete) 2 w(ords), and hit d2w without thinking about the key positions (my fingers know the position themselves).

Todėl LEKP galima naudoti su VIMu ir be jokių pakeitimų.

VIM beveik be pakeitimų

Tiesa, galima pridėti trumpą eilutę į savo .vimrc

set langmap=hl,jh,kj,lk

Ji sukeičia navigacijos klavišus taip, kad šie taptų intuityvesni. Kairė ranka judina kursorių aukšyn žemyn, dešinė – kairėn dešinėn.

VIM normal mode in QUERTY, insert mode in LEKP

Ši viena ilga eilutė pakeičia visus klavišus į QWERTY pozicijas (pvz., patogūs HJKL). Tiesa, CTRL + [klavišas] kombinacijos vis tiek tokios pat kaip ir LEKP.

set langmap=/1,\\\\2,.3,\\,4,f5,!6,w7,ų8,į9,(0,)-,:=,qq,gw,re,lr,dt,čy,ju,ui,ėo,ęp,?[,=],aa,ks,sd,tf,mg,ph,nj,ek,il,o\\;,y','\\\\,zz,xx,cc,vv,žb,šn,bm,ū\\,,ą.,h/,#!,,{#,}$,F%,–^,W&,Ų*,Į(,„),“_,&+,QQ,GW,RE,LR,DT,ČY,JU,UI,ĖO,ĘP,[{,]},AA,KS,SD,TF,MG,PH,NJ,EK,IL,O:,Y\",_\\|,ZZ,XX,CC,VV,ŽB,ŠN,BM,Ū<,Ą>,H? @@

Susijusi diskusija forume.