Main

Sudarymo metodika

Algoritmas

Klaviatūra sudaryta naudojant genetinius algoritmus. Nebuvo naudota rekombinacija – apsieita vien su mutacijomis, nes geno forma buvo pati paprasčiausia: kiekvienai mygtuko vietai nurodytas vienas simbolis. Jei vyktų kryžiavimas, vienas ar keli simboliai taptų besikartojantys.

Po optimizavimo, atsirasdavo labai menkai besiskiriančių išdėstymų, todėl pirmenybė buvo teikiama logiškiau išsidėsčiusiems klavišams. Pavyzdžiui tame pačiame stulpelyje yra Ų, U ir Ū; Į ir I... Taip pat F simbolis pritrauktas arčiau kairiojo Ctrl, dėl populiarios paieškos kombinacijos. Kablelis ir taškas pastatyti šalia vienas kito.

Taisyklės

Buvo sudarytas taisyklių rinkinys įvertinantis kiekvieną naują klaviatūrą. Idėja tokia, kad imama kiekviena aprašyta klavišų kombinacija taisyklėse ir kombinacijos taškų skaičius dauginamas iš kombinacijos dažnumo lietuviškuose ir angliškuose tekstuose.

Taisykėse nurodyti klavišų simboliai atitinka QWERTY pozicijas.

Bendro pobūdžio taisyklės

 • QAZXCV neleidžiama keisti vietos. S privalo likti kairėje, pagrindinėje eilėje (dėl Ctrl+S patogumo). Pagal Colemak.
 • -15 Tas pats pirštas iš eilės.
 • -12 Jei kl. nepatogioje pozicijoje ( QZXĘĖĮ P/.ŲŪ(' ), o kitas nespausdinamas kita ranka.
 • -15 Du klavišai yra abejose vidurinės eilės pusėse (pvz.: MP).
 • +15 Pastarosios baudos sumažinimas, jei kombinacija yra patogi (MI, MO (su kaire ranka panašias kombinacijas sunku atlikti)).
 • -3 Jei šokinėjama tarp eilių.
 • -7 Ketvirtos eilės naudojimas.
 • -3 Pirmosios eilės naudojimas.
 • -10 Šokinėjimas tarp pirmosios ir ketvirtosios.

Konkrečių pozicijų taisyklės

 • -10 Tas pats pirštas QAZ arba P;/ stulpeliuose.
 • -7 Tas pats pirštas TGB arba YHN stulpeliuose.
 • -15 PK PL PI PO PM P, P.
 • -5 DR DT
 • -8 DW VD VA XD XF XG CF CG
 • -15 VS XA CA CS PN
 • -5 KU KO ,J .K ,L PN :O AW PO
 • -8 .K .J ,; PH PŲ PŪ P(
 • -15 KY .; .H ,Y .Y ,H PY
 • -8 Jei su ' naudojama ta pati ranka kitam klavišui spausti
 • -10 YB (Nors ir su priešingomis rankomis)
 • -3 jei naudojamas Y B Ų / Į
 • -1 jei naudojamas T

Finger roll taisyklės

Dešinė ranka:

 • +7 LK KJ OJ IJ ;J OI OU IU LJ
 • +4 JK KL JO JI J; IO UO UI JL
 • +2 PJ JP MI IM MO IU UI OM

Kairė ranka:

 • +7 SD DF WF EF AF WE WR AD SE SR AR SF
 • +4 AS FD DS SA FW FE FA FS EW DA AE EA RA RW

Simboliai

Pačioje sudarymo pradžioje, buvo nustatyti klavišai, kurie bus naudojami raidėms, o kurie simboliams. Kablelis ir taškas buvo priskirtas raidėms, kaip labai dažnai sutinkami simboliai paprastame tekste.

Simboliai buvo išdėstyti atsižvelgiant į dažnumus naudojant fizikos, matematikos, lietuviško teksto, įvairių programavimo kalbų kodų, Unix ir Windows komandų tekstus. Čia nebuvo naudoti genetiniai algoritmai, dėl galimybės gauti patikimus simbolių dažnumus ir gebėjimo tiksliai nustatyti, kurios pozicijos yra vidutiniškai patogesnės už kitas.

Daugiau informacijos apie simbolius: Skaičiai ženklai.

Kiti darbai

Komentarai

Kai klaviatūra buvo sudarinėjama 2007-aisiais, neturėta tiek patirties, kurios pozicijos yra patogesnės už kitas. Dabar, jei būtų redaguojamas LEKP išdėstymas, kai kurios taisyklės būtų perrašomos ir greičiausiai genetiniai algoritmai pasiūlytų kitokį išdėstymą. Jei būtų nuspręsta redaguoti ir taip efektyvią klaviatūrą, labai svarbi būtų ir Jūsų, LEKP naudotojų nuomonė, kuria pasidalintumėte kad ir dabar forume.