Main

RST 1092-89

Lietuvos TSR RST 1092-89 ergonominė klaviatūra atrodo taip:

╔═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╗
║+ ║1 ║2 ║3 ║4 ║5 ║6 ║7 ║8 ║9 ║0 ║= ║X ║Q ║<──║
║; ║! ║- ║/ ║( ║" ║) ║. ║_ ║, ║: ║? ║  ║  ║  ║
╠═══╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═══╣
║│<───║F ║Z ║V ║P ║U ║J ║B ║L ║D ║C ║H ║W ║   ║
║───>│║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  │ ║
╠═════╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╝ <─┘ ║
║ Caps ║N ║O ║E ║A ║K ║Y ║M ║I ║S ║T ║R ║    ║
║ Lock ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║  ║    ║
╠═══════╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═══════╣
║ Shift  ║Ū ~║Č ^║Ž *║G ║Ą %║Į @║Ų &║Š {║Ė }║Ę |║ Shift  ║
║     ║ `║ $║ #║  ║ '║ <║ >║ [║ ]║ \║     ║
╠═══════╦═╩╦══╩══╦╩═══╩═══╩═══╩═══╩═══╩═══╩╦══╩══╦╩═╦═══════╣
║ Ctrl ║ ║ Alt ║             ║ Alt ║ ║ Ctrl ║
║    ║ ║   ║             ║   ║ ║    ║
╚═══════╝ ╚═════╩═════════════════════════╩═════╝ ╚═══════╝ 

Iš pirmo žvilgsnio ji ergonomiška, bet įsižiūrėjus galima matyti, jog šis išdėstymas turi labai didelį dviejų ar daugiau klavišų vienu pirštu iš eilės paspaudimo koeficientą, kas spausdinimo greitį stabdo kone labiausiai.

Kadangi fizinių klaviatūrų su šiuo išdėstymu turbūt niekas negamino, jis taip ir nepaplito – vietoje jo buvo naudojamas to paties standarto priede pavaizduotas skaitmenų eilės išdėstymas (tuo metu vadintas „Baltic“; jame skaitmenys ir spec. simboliai buvo įvedami per „mirusį klavišą“) ir vėlesniame LST 1205-92 standarte aprašytas pirmasis ĄŽERTY išdėstymas (dar žinomas IBM vardu).

2000 metais abu šiuos standartus pakeitė LST 1582:2000 (dabartinė standartinė ĄŽERTY klaviatūra).

Jei prieš kelis metus dar galima buvo aptikti šios klaviatūros dokumentų, tai dabar paieškos varikliai beveik nieko konkretaus neranda, tačiau su šiuo standartu galima susipažinti Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje.